ar putniem [entries|archive|friends|userinfo]
feita_kleita

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

zjb zpd [Feb. 8th, 2018|03:55 pm]
pārrakstu citātus no grāmatām par Dievmāti un klausos doom.
linkputni

Seriāls. [Feb. 5th, 2018|07:19 pm]
[Tags|]

Altered Carbon

Ļoti! (lai gan uz beigām kaut kas aizgāja greizi)
linkputni

. [Jan. 10th, 2018|05:55 pm]
[Tags|, ]

Радость Моя ir kā sinēze starp manu mentālo noskaņojumu un Mind Candy.
linkputni

. [Jan. 10th, 2018|03:00 am]


varbūt ir vēl kāda popsa foršākā izpildījumā?
linkputni

mm [Jan. 5th, 2018|04:11 am]
linkputni

Laimīgu Canis Lupus! [Jan. 5th, 2018|02:24 am]


(zem man nezināmām vielām)
linkputni

Naivisms. [Jan. 5th, 2018|02:13 am]
[Tags|, ]

linkputni

jauns dators, jaunas problēmas [Jan. 5th, 2018|12:30 am]
1- pazuda skaņa no iebūvētajām sūdskandām jau pie apgreidošanas. it kā poh, bet meh
2- automātiskās paroles
linkputni

debess puses [Dec. 4th, 2017|10:54 pm]
[Tags|, , , ]

link1|putni

3 [Dec. 3rd, 2017|10:11 pm]
[Tags|, , , , ]

linkputni

Otrais decembris. [Dec. 2nd, 2017|10:43 pm]
[Tags|, , , ]

linkputni

1. decembris [Dec. 1st, 2017|10:31 pm]
[Tags|, , , ]

link2 |putni

.... [Nov. 24th, 2017|01:54 pm]
link1|putni

navigation
[ viewing | most recent entries ]