ar putniem [entries|archive|friends|userinfo]
feita_kleita

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apmēram tas, kas skan manā salauztajā uztvērējā jeb jaunā mīļākā dziesma. [Feb. 20th, 2017|12:39 pm]
[Tags|, , , , , , , , , , , ]
[vītero |Igorrr]

Ai, ko jūs, viss albums.Nē, tomēr vissvairāk šī:Atkārtošos, viss albums. Esmu sajūsmā! Gribu uz mežu pie mošķiem.

Un "Sabojātā parūka" vai "Dārzeņu zupa".
Tas, kā samocītos prātos troksnis pārtop melodijā un visam cauri mīļā klasiska.
linkputni

navigation
[ viewing | most recent entries ]