ar putniem [entries|archive|friends|userinfo]
feita_kleita

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Atpakaļceļā. [Aug. 21st, 2018|10:40 pm]
[Tags|]

Pavadīju Adu uz mikriņu un izgājām caur kaku laukumu, kurš būtībā ir izbijis stadions un kamēr cits suns iet pa apli blakus saimniekam, manējais ganās laukuma vidū kā kaza.
linkputni

. [Aug. 20th, 2018|06:50 pm]
linkputni

viss ir tik smieklīgs, ka [Aug. 18th, 2018|06:27 pm]
vng, kas mani šeit vēl notur ir mans suns, jo nevēlos, ka to iemidzina kādā patversmē.
link4 |putni

. [Aug. 3rd, 2018|01:14 am]
Punktiņš puntiņš komatiņš domuzīme.... beigās sanāk sūdiņš.
link1|putni

[Jul. 2nd, 2018|11:47 am]
link1|putni

navigation
[ viewing | most recent entries ]