Vajag, vajag, vajag - December 19th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 19th, 2011

[Dec. 19th, 2011|09:08 pm]

vajag

[la_cumparsita]
Vajag grāmatu Luiss Sepulveda Stāsts par kaiju un par kaķi, kurš tai iemācīja lidot.
Ļoti vajag. Par cik grāmata ir izdota 2002. gadā, tad grāmatnīcās tās nav un i-book.lv abi pārdevēji neatbild.
Varētu par pāris latiem to nopirkt.
link7 piedāvāja|piedāvāt variantu

suņu kaste [Dec. 19th, 2011|11:12 pm]

vajag

[kazimira]
labs vakars!

varbūt kādam ir iespēja uz šo trešdienu aizdot suņu kasti!?

noteikti,ka spēsim vienoties par izpalīdzēšanu!
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 19th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]