Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 19th, 2011|09:08 pm

la_cumparsita
Vajag grāmatu Luiss Sepulveda Stāsts par kaiju un par kaķi, kurš tai iemācīja lidot.
Ļoti vajag. Par cik grāmata ir izdota 2002. gadā, tad grāmatnīcās tās nav un i-book.lv abi pārdevēji neatbild.
Varētu par pāris latiem to nopirkt.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: