Vajag, vajag, vajag - December 18th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 18th, 2011

[Dec. 18th, 2011|10:25 pm]

vajag

[zaljsh]
Mopēds nava mans.

2 mīlīgi jaunieši, kartīgi un tīrīgi, bez mājdzīvniekiem, meklē mitēkli (ilgtermiņā) Teikas, Čiekurkalna, Purčika, Juglas rajõnā. vai tā būtu plaša draudzīga un silta istaba vai neliels dzīvoklis - visi piedāvājumi tiks izskatīti.
īres+komunālās naudiņas vēlams nepārsniegtu 140 Ls.


sazināties ar Ievu 29776489
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 18th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]