Vajag, vajag, vajag - October 21st, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 21st, 2011

[Oct. 21st, 2011|12:35 am]

vajag

[beafheart]
kāds rīt (piektdien) nebrauc uz Melvins Helsinkos?
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

Pristavka :) [Oct. 21st, 2011|12:11 pm]

vajag

[hatter]
Ja nu kādam mājas plauktā mētājas tā saucamā "pristavka" , mūsdienu valodā runājot spēļu konsole, derēs jebkāda , galvenais ejoša, par cenu sarunāsim :)
link1 comment|piedāvāt variantu

[Oct. 21st, 2011|11:34 pm]

vajag

[turbund]
par cik noteik brauciens ar nepilnu vāģi, tiek meklēts viens, vai divi līdzbraucēji rīt pēcpusdienā uz ventspili.
ja nu kādam interese doties, ziņot d850mv tvnetā.
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 21st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]