Vajag, vajag, vajag - October 20th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 20th, 2011

[Oct. 20th, 2011|11:48 pm]
vajag
[lullibi]
Vai kāds no jums nedzīvo šobrīd Venēcijā vai zina kādu tur dzīvojoso latvieti vai kādas citas tautības draugu, kuram varbūt būtu iespēja piedāvāt dzīvojamo platību vai palīdzēt ar kādiem kontakiem meklējumos latviešu apmaiņas studentei no mākslas akadēmijas? Aizbraukusi, sarunātais dzīvoklis, izrādās, neeksistē, un ir, kur palikt, tikai uz vienu nakti pagaidām, sludinājumi apzvanīti šobrīd bez panākumiem. Ja nu varat palīdzēt, būšu pateicīga, ja dosiet ziņu uz iev.strazdina iekš gmail.com vai tepat, komentāros. Paldies!
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 20th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]