Vajag, vajag, vajag - October 22nd, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 22nd, 2011

Slēpes [Oct. 22nd, 2011|03:10 pm]

vajag

[termostats]
Jou!

Man gribētos dabūt kaut kādas oldskūlīgas slēpes. Kaut kādas igauņu PISI VISU vai tamlīdzīgas, protams Rossignol vai kāda cita rietumu marka būtu krutāk. Vajag tās kā dizana elementu, tāpēc lietojamībai īsti nav nozīmes.

Naudas nav, bet atbrīvošu Tevi no lieka krāma un nopirkšu aliņu. ;)

reinis@mk1.lv
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 22nd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]