Iet visi mani pulksteņi un visi viņi zvana [entries|friends|calendar]
Azamat Bagatov

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[30 Jul 2016|10:55pm]
Mani besī tā stulbā tendence, kurai kājas aug kaut kur krievvalodīgajā tīmeklī, teksta smaidiņos nelikt kolu (nu vai semikolu), bet tikai vienas vienīgas iekavas. Nu kas tas ir?
5 comments|post comment

.. [21 Jul 2016|01:38pm]
Lai gan tas Ingmārs mani mēreni besī, jāatzīst, ka visumā atbalstu:

a) viņa līdzekļu vākšanas kampaņu
b) viņa viedokli par skvošu

Neatbalstu cibiņus, kuri ir sašutuši par jebkuru no augstāk minētajiem punktiem.
post comment

[08 May 2016|12:47pm]
Kā jums iet?
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]