Vajag, vajag, vajag - July 22nd, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 22nd, 2011

grāmatu [Jul. 22nd, 2011|09:07 am]
vajag
[peach_jam]
mācību nolūkiem ļoti vajadzētu atpirkt Dave Pelzer "A Child Called "It" ". angļu valodā, protams. varbūt kādam ir nevajadzīga?
link1 comment|piedāvāt variantu

matemātikas grāmatas [Jul. 22nd, 2011|12:54 pm]

vajag

[kaukau]
drīksti piedāvāt savu vidusskolas matemātikas grāmatu - uzdevumu krājumi, teorija.. nav ne jausmas, visu ko.. pretī esmu gatava dot ne pārāk lielas naudiņas vai kko garšīgu.
link6 piedāvāja|piedāvāt variantu

Fotoaparāta statīvu! [Jul. 22nd, 2011|02:45 pm]
vajag
[digna]
Vajag fotoaparāta statīvu (tā lai 150 - 160 cm augstu var uzskrūvēt un lai kilogramu ar kapeikām notur). Pretī varu iedot, piemēram, piecus latus.
link11 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 22nd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]