Vajag, vajag, vajag - March 9th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 9th, 2011

Busiņu un šoferi [Mar. 9th, 2011|01:36 pm]

vajag

[ezss]
Māsa meklē kādu, kas būtu gatavs izvizināt ar savu busiņu pa Latvijas skolām viena projekta brigādi.

Nepieciešams busiņš ar vismaz 7 sēdvietām neskaitot šofera vietu.
Apbraukājamais reģions - Latgale un tālā Vidzeme

Laika periods: divi braucieni 26. aprīlis līdz 29. aprīlis un 4. maijs līdz 6. maijs
Naktsmājas un bendžu apmaksā.

Samaksa - 45 Ls par dienu

Ir āķis - busiņa turētājam jābūt ar mieru ļaut savu busiņu aplīmēt ar projekta sponsoru logotipiem. Attiecīgi arī busiņš nevar būt ar hipiju puķītēm apkrāsots, bet vēlams kādā neitrālā krāsā - baltā, pelēkā utt. Aplīmēs un pēc tam arī nolīmēs nost profesionāļi.

Interesentiem sūtīt e-pastu uz zane.kokina@gmail.com
link1 comment|piedāvāt variantu

Bērnība [Mar. 9th, 2011|10:04 pm]

vajag

[nyamo]
[garīgais | anxious]

Dikti vajag vecumveco ''Hobits'' 1991.gada latviešu izdevumu. Tāds lielformāta, Laimas Eglītes Zīmējumiem, oldschool :3 !
link7 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | March 9th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]