Vajag, vajag, vajag - March 8th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 8th, 2011

MIDI kontrolieris [Mar. 8th, 2011|06:22 am]

vajag

[din]
Vajag MIDI kontrolieri/klaviatūru, cenā līdz 30 lati.
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

Alfred Doblin [Mar. 8th, 2011|02:23 pm]
vajag
[hamish]
Gribu iegūt savā īpašumā Alfrēda Doblina grāmatu "Berlin Alexanderplatz" angļu tulkojumā.
Samaksa pēc individuālas vienošanās.
linkpiedāvāt variantu

Dredi. [Mar. 8th, 2011|03:24 pm]

vajag

[juriic]
[garīgais | curious]

Vajag dredus. Līdz 5dienai. T.i. vēlākais 5dien. Dredus kā tādus, kurus var piepīt/iepīt. Brūnus/tumšus vislabāk būtu, bet, protams, izskatīšu visus piedāvājumus. Provided there are any at all. Pretī nezinu ko. Varu piedāvāt fancy saldumus vai pats vari izdomāt. Vari arī ierakstīt kur var varbūt dabūt, ja zini.
Palds.
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | March 8th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]