Vajag, vajag, vajag - Maskava-Gailīši [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Maskava-Gailīši [Sep. 7th, 2020|11:37 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[virginia_rabbit]
kāds nevar man pārdot "Maskava-Gailīši" grāmatu; vienalaga cik nodriskātu.
linkpiedāvāt variantu