Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Maskava-Gailīši Sep. 7th, 2020|11:37 am

virginia_rabbit
kāds nevar man pārdot "Maskava-Gailīši" grāmatu; vienalaga cik nodriskātu.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: