Vajag, vajag, vajag - kalniete [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

kalniete [Feb. 19th, 2019|11:03 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[virginia_rabbit]
kāds centrā nevar aizdot grāmatu "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegā"?
linkpiedāvāt variantu