Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

kalniete Feb. 19th, 2019|11:03 am

virginia_rabbit
kāds centrā nevar aizdot grāmatu "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegā"?
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: