Vajag, vajag, vajag - [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 7th, 2016|06:58 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[ezss]
Vai kādam nav aizdodams smalkskrūvgrieznīšu komplekts. Vajadzētu gan trox (sešstaru zvaignīti) gan triwing (trīsstaru) dažādos izmēros (3 līdz 13)
linkpiedāvāt variantu