Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 7th, 2016|06:58 pm

ezss
Vai kādam nav aizdodams smalkskrūvgrieznīšu komplekts. Vajadzētu gan trox (sešstaru zvaignīti) gan triwing (trīsstaru) dažādos izmēros (3 līdz 13)
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: