pajautaa

Jan. 30., 2008 | 02:09 am
posted by: ulvs in pajautaa

Ir prāva par parādu piedziņu. Viss noris gludi. Vai būs kaut kādi kancelejas izdevumi, kas minēti Civilprocesa likumā? Redziet, man jāaprēķina iespējamie tiesāšanās izdevumi, un es nekādi nevaru saprast, vai gadījumā, ja viss noris gludi, būs kaut kādi kancelejas izdevumi.

# | jā, ir doma! (... izteicās 12) | Add to Memories