pajautaa

Bezdarbnieka pabalsts

Dec. 29., 2008 | 11:53 am
posted by: brr in pajautaa

Vai uz to var pretendēt jebkura persona, kas bijusi nodarbināta vismaz pēdējos 6 mēnešus, vai arī darba attiecībām ir jābūt izbeigtām, balstoties uz kādu konkrētu darba likuma punktu?

# | jā, ir doma! (... izteicās 4) | Add to Memories