Feb. 24., 2015 | 12:27 pm
posted by: janka in pajautaa

Kur Rīgā var apgūt elektroniskās mūzikas producēšanas pamatus (ar "elektronisko" domājot jēdzienu plašajā nozīmē — taisīt mūziku ar attiecīgu datorprogrammu un/vai MIDI kontrolieri)?

Izdevās sagūglēt divus variantus: Ritma institūta un soundschool.lv piedāvājumu.

Vai jums ir pieredze ar kādu no šīm iestādēm? Vai varbūt ir zināmi kādi citi varianti?

# | jā, ir doma! (... izteicās 7) | Add to Memories


pajautaa

Feb. 24., 2015 | 02:34 pm
posted by: prtg in pajautaa

Kā nosaukt pārpratumu, kurā izrādījies, ka senlaicīgu tehnoloģiju radīts rezultāts, kurš līdz šim ticis uzskatīts par aplamu it kā šo seno tehnoloģiju nepilnību vai zemās precizitātes dēļ, tomēr izrādījies pareizs, jo tieši jaunākās tehnoloģijas vai metodoloģija ar kurām tiek salīdzinātas senās izrādījušās nepilnīgas, jo izrādījies, ka tās neņem vērā noteiktus faktorus, kas bija zināmi seno tehnoloģiju piemērošanas laikā, jo laika gaitā padzēsušās no kolektīvās atmiņas? Entropiskās devaluācijas kļūda?

# | jā, ir doma! (... izteicās 18) | Add to Memories