muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Pretty Lights complete discography. (2007-2010) [Aug. 27th, 2010|09:05 pm]

alcoholic
[Tags|, , , , , , ]

Wikipedia: Pretty Lights is an electronic music duo from Colorado consisting of Derek Vincent Smith and Adam Deitch. Since July 2010 Adam Deitch assists during live performances. Smith's music is the byproduct of digital sampling and crosses many genres, forming a combination of "glitchy hip-hop beats, buzzing synth lines, and vintage funk and soul samples."

Es: "fantastiski!"

p.s.Faili šārēti legāli ar grupas atļauju. !! Ja vēlies ziedot konkrēto mūziķu izaugsmei (well - ja Tev ir lieks dolārs), tad dodies uz prettylightsmusic.com !!


nutad )
link24 comments|post comment

Padomju poļu Britnija Spīrsa un Džastins Timberleiks [Jul. 3rd, 2010|11:42 pm]
kakis
[Tags|, , , , , , , ]
[music |Unholy - "Neverending Day" from The Second Ring Of Power 94]

Danuta Rinn / Bogdan Czyzewski - "Calujmy Sie (Kiss Me)" 7"LP - 1966 [Pronit (XL-0306)]

Dziesmu tulkojumi angļu valodā: Atleast Just Once / School's Out / Kiss Me / Hummingbird

Photobucket

Parametri: 4 skaņdarbi / 10:06 min. / 16,7 MB / mp3 / 192 kbps / ID3v2 Tagi sataisīti

Visa informācija par albumu (jā, visās oficiālajās diskogrāfijās šis tiek uzrādīts kā pilnvērtīgs albums) skatīt oriģinālo Kaķa Muzaka žurnālu: http://klab.lv/users/kakis/3159.html
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]