Depresīva troļļa piezīmes - Latvija var! [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Latvija var! [Feb. 2nd, 2022|10:26 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]zazis
Date:February 2nd, 2022 - 11:26 am
(Link)
paust nosodošu/nievājošu attieksmi pret alkohola slavināšanu, paralēli norādot uz lietām, ko darīt tā vietā, nemaz arī neprasa tik daudz pūļu. (: