Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Latvija var! Feb. 2nd, 2022|10:26 am

zazis
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/petijums-latvija-ir-augstakais-alkohola-paterins-oecd-valstu-vidu.a430928/

Bezspēcīgas dusmas, kuras mijās ar bezgalīgām skumjām.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.