Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 3rd, 2022|07:52 am

apokaplis
no otras puses skatoties...
varbūt tavā dzīvē toreiz bija par maz tikumsignalizēšana un morālspiegšana
http://klab.lv/users/ctulhu/259377.html
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.