Depresīva troļļa piezīmes - February 17th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 17th, 2023

Sigulda vegānu ciemats. [Feb. 17th, 2023|06:34 am]
[Tags|, ]

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/sigulda-nogalinato-kumelu-vertejusi-ka-vienu-no-labakajiem-latvija-dzimusiem-sporta-zirgiem.a496776/

https://www.tvnet.lv/7713834/iesaistot-sub-aiztureti-siguldas-kumela-slepkavas-iznemta-kerra-ar-asinim-un-galasmasinas

Cilvēki iegūst gaļu pārtikai, bet vietējie vegāni to apsaukā par nežēlīgu nogalināšanu.

upd. Mednieki mežā nežēlīgi slepkavo dzīvniekus. Vismaz tā sanāk pēc šo žēlīgo žurnālistu izteikumiem. https://www.tvnet.lv/7713757/video-ipasnieks-pielauj-ka-sigulda-nezeligi-nogalinatais-kumels-visticamak-apests "Pāris minūtes vēlāk noskaidrojās, ka cietsirdīgi noslepkavots astoņus mēnešus vecs kumeļš, vēsta raidījums "Degpunktā"."
link16 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 17th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]