Depresīva troļļa piezīmes - January 30th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 30th, 2023

[Jan. 30th, 2023|10:43 am]
[Tags|, ]

Kāpēc šobrīd tiek vainotas vakcīnas, ja visi dati liecina par to, ka tieši COVID izslimošana rada paliekošas sekas veselības stāvoklim? Bieži smagas un ilgstošas.
Tiešām tas ir tikai dažu pošmīžu haips, kurš rada sajūtu, ka daudziem ir pārliecība, ka ir kāda milzu mistiska sazvērestība un manipulēšana ar datiem globālā līmenī?

upd. par tēmu, ka COVIDs neattiecas uz bērniem. https://www.eurekalert.org/news-releases/978052
link23 comments|post comment

Kas to būtu domājis. [Jan. 30th, 2023|12:10 pm]
Smaller human populations are neither a necessary nor sufficient condition for biodiversity conservation.
Consumption patterns, largely from developed economies is a major driver of biodiversity loss.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320722003949
link67 comments|post comment

[Jan. 30th, 2023|06:34 pm]
Nesen sapratu, ka ļoti nevēlos situāciju, kura liktu man lietot antibiotikas. Neesmu to darījis kopš dziļas bērnības. Do dies tā arī paliks.
link7 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 30th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]