Depresīva troļļa piezīmes [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 30th, 2023|10:43 am]
[Tags|, ]

Kāpēc šobrīd tiek vainotas vakcīnas, ja visi dati liecina par to, ka tieši COVID izslimošana rada paliekošas sekas veselības stāvoklim? Bieži smagas un ilgstošas.
Tiešām tas ir tikai dažu pošmīžu haips, kurš rada sajūtu, ka daudziem ir pārliecība, ka ir kāda milzu mistiska sazvērestība un manipulēšana ar datiem globālā līmenī?

upd. par tēmu, ka COVIDs neattiecas uz bērniem. https://www.eurekalert.org/news-releases/978052
link23 comments|post comment

[Oct. 30th, 2022|12:52 pm]
[Tags|, ]

Uzdūros uz šādu virsrakstu "Study reveals sharp rise in stroke cases among young in adults: There was a 67% increase in stroke incidence among individuals younger than 55 years". Jau paspēju sākt satraukties, ka viss slikti, mēs visi mirsim, grūtgalvjiem taisnība, tad atvēru linku uz pētījumu. Tā tie pārpratumi rodas.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]