Depresīva troļļa piezīmes - [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 14th, 2018|03:45 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Netīšām nokļuvu līdz secinājuma, ka mūsu (mēs - tie, kuri dzimuši pirms 199.. gada) dzimtene ir KF, jo KF skaitās PSRS oficiālā mantiniece.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]kants
Date:September 14th, 2018 - 04:27 pm
(Link)
dzimšanas vietu norāda vienmēr pēc fakta, ne mantojuma gan
[User Picture]
From:[info]kants
Date:September 14th, 2018 - 04:28 pm
(Link)
[User Picture]
From:[info]zazis
Date:September 14th, 2018 - 06:24 pm
(Link)
fakts ir tāds, ka esmu dzimis LPSR, kura vairs neeksistē.
[User Picture]
From:[info]kants
Date:September 14th, 2018 - 09:27 pm
(Link)
mans vectēvs bija dzimis krievijas impērijā.