Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Nov. 5th, 2018|02:57 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood |Vīntoniku ļoti gribas]
[music |Suede / The Big Time]

Dievi visaugstie, kādas man te bildes atsūtīja, lai uz viena kakbe zolīda uzņēmuma kinderu ziemassvētku ielūguma uzliktu, tas ir sliktākais Šreka cosplay, kādu es jebkad esmu redzējis, šķiet, ka pat man nelabi sapņi rādīsies. Par nabaga kinderu trauslajām psihēm es pat nerunāšu.

Ja no šīs paaudzes izaugs nākamais Hitlers, es daļēji uzņemos atbildību.
linkiet garām