Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Jun. 6th, 2018|11:47 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood |Meh]
[music |Architects / Deathwish]

Īsi par mākslu spamot:

Dear

 

Thank you.


Best Regards


Nē nu – shut up and take my money, es nezinu, pārliecinājāt laikam. Pat nezinu, vai ar šo rūpīgi sastādīto tekstu, vai meila subj, es citēju, "ghbjnbhjjn".
linkiet garām