Lācītis numur divi - April 16th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

April 16th, 2019

[Apr. 16th, 2019|02:57 pm]
[mood |Puzzled]
[music |The Chemical Brothers / Eve of Destruction]

Uzmanību – 18+ saturs, bet, emmm... Ja jums gadījumā, meklējot Gūglē vārdu kodoskops, kā pirmais rezultāts parādās kas cits, nekā, emmm, Markuss – es te uztaisīju screenshotu, bet vispār šis it kā nevainīgais kverijs ir izsaucis gūzmu jautājumu. Es nezinu, varbūt kādam no jums ir atbildes.

Čata transkripts )

link5 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | April 16th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]