Lācītis numur divi - January 7th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

January 7th, 2019

[Jan. 7th, 2019|01:02 pm]
[Tags|]
[mood |Apšaubāms]
[music |Juno Reactor / God Is God]

Sākumā šeit jāatsvaidzina atmiņā trešais punkts, tas ir svarīgi.

Kā jau pie svētdienas pieņemts, sēžam barčikā, fonā Alise Mērtona jau miljono reizi sūdzas par to, ka viņai neesot sakņaugu.

VZ: Nu ko tā zaja var ņemties, cik sarežģīti ir aiziet uz bodi un beidzot nu jau kaut kādus pagādāt, tā vietā, lai bez apstājas īdētu!
Kx: Nez, varbūt jāaizsūta viņai kaut kas, rāceņi tur...
VZ: Kālis, viņai noteikti patiktu kālis!
Kx: Pāris kartfeļus. Bietes.
VZ: Lieliska ideja! Iedomājies, Alise taisa vaļā paku, tur rāceņi, viņa visa nopriecājas:
– O!, rāceņi, beidzot man ir rāceņi!, skaties, kālis!, urā!, un kartfeļiiiiiii!, wait, who the fuck are you? 
– I'm Betty! I like your style! wink wink
Kx: ...
Kx: ...
Kx: We've ruined that word forever, haven't we

link2 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | January 7th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]