Lācītis numur divi - December 10th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

December 10th, 2007

250 [Dec. 10th, 2007|01:18 am]
[mood |Teātris]
[music |n/a]

Veikals Tesco izceļas ar savdabīgu pieeju cenu veidošanai. Divas 0.5 beherovkas sanāk par 30 kronām lētāk, nekā 1L. Pie kam, tās nav nekādas akcijas cenas.

Ehhh, jau atkal aizvien vairāk stikla, ko stiept lejā uz miskasti. Es vēl neesmu ticis galā ar tiem taras apjomiem, kas pēc Tautiešu vizītes atlikuši.
link10 garāmgājēji|iet garām

Pokemona sapnis [Dec. 10th, 2007|02:05 am]
For personal refernce: Smashing Pumpkins @ 30.01.08., The Cure @ 21.02.08.

Būtu jaunāks, būtu pietaisījis ūziņas aiz sajūsmas. Tagad aprobežojos ar biļešu rezervēšanu.
link4 garāmgājēji|iet garām

[Dec. 10th, 2007|01:16 pm]
[music |Placebo / Something Rotten]

Hmmm, a varbūt, jaunībā atskatoties, arī uz «Laibach» aizstaigāt? Tikai datumi tādi jancīgi sakrīt, būs vienam neonaciķu pulciņā jāreivo.
link1 garāmgājējs|iet garām

[Dec. 10th, 2007|02:56 pm]
[music |Placebo / Haemoglobin]

Haemoglobin is the key to a healthy heartbeat!

linkiet garām

[Dec. 10th, 2007|03:22 pm]
[mood |Oppā]
[music |Moby / Beautiful]

Vaimandie, [info]jollka atkal atgriezusies cibā! Vellos, ko emigrācija nodara ar cilvēkiem.
link4 garāmgājēji|iet garām

[Dec. 10th, 2007|05:27 pm]
[music |Moby / Go]

Briesmu lietas, dārgo komrādu ievestie papirantu krājumi ir izsīkuši.

Salavecīt, atsūti lūdzu bloku Kent Original Brown uz Voskovcova 931/37-11, Praha 5, 15200.
link8 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | December 10th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]