Lācītis numur divi - August 24th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

August 24th, 2007

[Aug. 24th, 2007|12:13 pm]
[Tags|]
[mood |Jāstrādā?]
[music |Goran Bregovic / lamour]

Prātīgs vīrs tomēr tas Lukašenko, prātīgs. Respekt i uvažuha, tā teikt.

Лукашенко объявил пиво элементом национальной безопасности.
link2 garāmgājēji|iet garām

. [Aug. 24th, 2007|03:13 pm]
[mood |n/a]
[music |Air / Somewhere Between Waking and Sleeping]

Nja. Un kamēr visapkārt četras kāzas, šeit, kā izskatās, vienas bēres.

Nepriecīgi.
link

navigation
[ viewing | August 24th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]