Lācītis numur divi - June 1st, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

June 1st, 2007

Ruļez [Jun. 1st, 2007|01:37 pm]
[Tags|]
[mood |Amazed]
[music |The Future Sound of London / VIT]

Ha! Nuinah mani mazie, mīļie antiglobālisti, tie kas tipa "EU sucks, kosmopolīti — pidari, utt". Sadodieties rociņās un čāpojiet vien uz Mikelandželo Dāvida kompozicionālo centru!

Pēc pozitīvām pārrunām ar [temporarily censored] vēstnieku izrādās, ka es netikai varu, nevienam atļauju neprasot, mierīgi rezidēt [temporarily censored], bet varu pat tur reģistrēt savu dzīvesvietu un maksāt nodokļus nevis 100 Gaišajām™, bet gan [temporarily censored], pretī saņemot visas balto cilvēku sociālās garantijas. Tā vienkārši. Bez stresa. Nevis izlūdzoties, bet pasakot, ka es otniņe tā darīšu.

Un tas ir spēks! Un tā tam būs būt, jā.

link8 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | June 1st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]