Lācītis numur divi - May 22nd, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

May 22nd, 2007

Fantastiski [May. 22nd, 2007|02:35 pm]
[Tags|]
[music |The Future Sound of London / Little Brother]

Vai, cik burvelīga ideja! Mūsu gaišās galvas izlēmušas pasargāt nesmēķētājus... likvidējot smēķētavas!

Nu skaisti. Tikai kā būtu apsvērt, kur tad paliks tie, kas kādreiz rātni uzpīpāja slēgtā telpā, nevienam īpaši netraucējot? Aga! Turpat uz ielas, pūlī vien stāvēs.

Oj, va ziniet, dažreiz gribās vienkārši skumji nopūsties, paskatoties, kā viņi tur ārdās.
link5 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | May 22nd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]