Lācītis numur divi - May 21st, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

May 21st, 2007

No pacientu pērļu krātuvītes [May. 21st, 2007|02:01 pm]
[Tags|]
[music |Radiohead / Dollars And Cents]

Savdabīga un alternatīvi racionāla ekonomija: saīsināt «Šī gada» uz «Š. gada»
link4 garāmgājēji|iet garām

Pavasaris galvā [May. 21st, 2007|02:15 pm]
[Tags|]
[music |Radiohead / Myxomatosis (Cristian Vogel Mi]

Maijs '07, Rīga. Romantiķe un Ciniķis vakarīgā pastaigā.

R: Skat!, pirmie ceriņi saplaukuši. Nolauzīsim?

C: Pirmie stārķi arī atlidojuši. Nositīsim?
link7 garāmgājēji|iet garām

Da evil [May. 21st, 2007|03:48 pm]
[Tags|]
[music |Radiohead / Everything In Its Right Place]

Aha, visiem svētki, siltums, karstums, vasara, sveikas Šeišelu salas Latvijā.

Bet principā tā ir Problēma, ar ko katru gadu nākas saskarties.

Jo vei: apģērba paliek aizvien mazāk un līdz ar to proporcionāli samazinās arī availablo kabatu skaits. Un katram normālam cilvēkam (te es tikai par sevi, protams ;)) tomēr ir pa rokai jāpārnēsā:

Vienu jēPodu
Vienu mobilo telefonu
Vismaz vienu paciņu cigarešu
Pasi (Iekš .lv optional, iekš importijas — a must)
Atslēgas
Karšu maciņu
Pussauju dažāda nomināla monētu
Fotoaparātu
Šķiltavas

Nu un kur lai to visu sabāž apstākļos, kad kabatas nodrošinošo apģērba gabalu skaits nokrīt līdz minimumam? (Somā neskaitās, ibo lauznis katram sīkumam tur pakaļ līst).

A te visiem — Svētki, ko domājies.
link27 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | May 21st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]