Lācītis numur divi - March 24th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

March 24th, 2007

[Mar. 24th, 2007|05:00 pm]
[Tags|]
[mood |pissed off]
[music |Placebo / Special K (Tiimo Maas Remix)]

Sekjūritī, protams, fērst, ibio, bet nu kā tagad, ļaudis, rīkoties, e?

Vei, modernās, advancētās durvis. Izrādās, ka pašai slēdzenei iekšpuse un ārpuse ir norobežotas. Lai kāds no ārpuses neizspiež atslēgu. Tas kruta.

Lai izņemtu slēdzeni, kā izrādās, ir sākumā jānoņem "dekoratīvās" uzlikas abās durvju pusēs. Lai noņemtu tās, loģiski, ir jānoņem rokturis. Roktura šķērsskrūvi, savukārt, kāds uzcītīgs #$^##$ %%#$ krāns ir pieskrūvējis tā, ka lai stāvētu. I mean tā, ka elementārās difūzijas rezultātā, šķiet, skrūve ar rokturi ir savienojušies vienotā un monolītā veselumā.

Achtung — nu un kā lai tagad rīkojas jūzeris – sērdienītis, kam slēdzenē palikusi puse no nolauztās atslēgas, ja nav iespējams izmelot ārā ne ne šo metāla lausku, ne arī slēdzeni? Tā vien šķiet, ka meistars Vasja ir vienīgais risinājums.

---

Te nu jāpiezīmā, ka patiesībā kolosāli noveicās, ibo atslēga nolūza ejot ārā no mājas un pirms es paspēju aizslēgt durvis. Līdzi nebija ne telefona, ne naudas, ne kā cita, kas lieti noderētu situācijā, kad esi palicis ārpus dzīvokļa.

---

P.S. A varbūt, ka tās uzlikas tomēr nav jāņem nost, ir tikai brutālāk jāsit? Aizdomīgu dara tas, ka slēdzene abos virzienos padodas vienādā attālumā un tālāk nekust ne ar mātes vārdiem, ne lūgšanām Šivam. Nav kāds saskāries ar šito moderno technoloģiju?
link16 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | March 24th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]