Lācītis numur divi - March 8th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

March 8th, 2007

It's your day, a woman's day... [Mar. 8th, 2007|12:26 pm]
[Tags|]
[mood |Cheers!]
[music |Grinderman / Get It On]

1908. gadā sievietes devās demonstrācijā, pieprasot īsākas darba stundas, līdzvērtīgu darba apmaksu un vēlēšanu tiesības.

Agrāk vai vēlāk, bet visas šīs tiesības viņām tika.

Pēc revolūcijas kāda feministu flanga cīnītāja Алексaндра Михaйловна Коллонтaй pieprasīja Ļeņinam, lai 8. marts tiktu izsludināts par svētku dienu. Konceptuāli Vadonis šai štellei piekrita, lai gan par oficiālu brīvdienu šī vērā ņemamā diena kļuva tikai 1965. gadā. Taču principā arī šis prikols izgāja cauri.

Ko gan vēl varētu pieprasīt, jautās neapdomīgs lasītājs? Vei, neapdomīgais lasītāj, laiki iet, bet kāre pieprasīt — tā paliek. Un mūsdienu sieviete, kurai ir iespējas realizēt savas leģitīmās vēlēšanu tiesības, kura nereti pelna vairāk kā liela daļa vīrišķu, kura jau tā izmanto virkni priekšrocību, pieprasa Apsveikumus un Lakstus.

Jā, tā gan. Nevis klusībā cer un gaida (kas būtu garants šo Apsveikumu un Lakstu saņemšanai), bet skaļi un lepni pieprasa.

Un, kas ironiski, jau atkal viņām šitā štelle iet no rokas. Jo kā gan tu, cilvēks, pretosies vēsturiskajam lietu ritumam?

Tāpēc apsveicu jūs visas, ak daiļās, gudrās, čaklās, seksīgās, solidārās, vienlīdzīgās (vajadzīgo pasvītrot pēc nopelniem) jūsu vispasaules solidaritātes svētkos. Jā! Novēlu, tā teikt, tiesības uz bezmaksas solāriju, kredītkarti bez patēriņa limita iepirkumiem šmotku veikalos un Princi Baltā Zirgā!

Pats, savukārt, kā jau mužiks vulgaris latviensis atvākošu savu «Strongbow Sirrus*» pudelīti, lai iemalkotu šo spirdzinošo dzērienu uz jūsu visu veselību. Jo par spīti visam — kas gan būtu dzīve bez jums?

* Настоятельно рекомендую minēto dzērienu visiem, kam iespēja pie tāda tikt. Garšas kvalitātes pārsniedz oriģinālā «Strongbow» parametrus pa visiem punktiem. Ja kāds nevilšus trāpās britu salās — paņemiet sev un arī mani neaizmirstiet!
link4 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | March 8th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]