Lācītis numur divi - January 18th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

January 18th, 2007

Sasmējos... [Jan. 18th, 2007|09:53 am]
Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор! А тут звонок:
- "Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты молчишь, Сережа? "

А ты не Сережа, ты Коля!!! И на душе праздник!
link2 garāmgājēji|iet garām

[Jan. 18th, 2007|05:34 pm]
How to be creative.

Pilnīgi un absolūti ekselenta lasāmviela. Gara, kā pats karš un miers (mūsdienu mērogiem, protams), atkārto, būtībā, pašsaprotamo, taču nenožēloju ne minūti, ko pie šīs lapas nosēdēju. Un lai jūs nemulsina nosaukums, nav jājūtas kā kreaķivščikam, lai saprastu, par ko runa.

Daži no "nodaļu" nosaukumiem vien ko vērti:

"If your biz plan depends on you suddenly being "discovered" by some big shot, your plan will probably fail."
"Don't try to stand out from the crowd; avoid crowds altogether."
"Dying young is overrated."


Začots pilnīgs.
link5 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | January 18th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]