Lācītis numur divi - Афанасий Никитин Буги [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

Афанасий Никитин Буги [Aug. 23rd, 2007|07:10 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[mood |Silti kaut kā...]

Par kādu acīmredzami izdevušos pasākumu Ventspilī...
Svinības sākās pulksten 21 un bija ļoti interesantas. Visi vakara dalībnieki pārcēlās uz Meksiku.
Я сразу кинулся в дацан - хочу уйти в ритрит
А мне навстречу Лагерфельд,
Гляжу - а мы на Оксфорд-стрит
linkiet garām