Lācītis numur divi - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Apr. 13th, 2007|06:00 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkiet garām

Comments:
[User Picture]
From:[info]vistu_zaglis
Date:April 13th, 2007 - 06:23 pm
(Link)
Iecieni iespēju varkai pozīcijā "uzturēšanas izmaksas".