Lācītis numur divi - Praha '07 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

Praha '07 [Apr. 10th, 2007|03:52 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[mood |Take me back!!!]
[music |Deine Lakaien / Manastir Baroue]

Tāks. Otrajās mājās pabūts, ziņoju, ka viss kārtībā, viss uz vietas.
linkiet garām

Comments:
[User Picture]
From:[info]nxn
Date:April 10th, 2007 - 03:53 pm
(Link)
man a' bi plānots šajās Lieldienās :)
aplauzās plani :(
[User Picture]
From:[info]vistu_zaglis
Date:April 10th, 2007 - 03:54 pm
(Link)
Ekkk...