vakardienas [userpic]

September 16th, 2020 (11:27 am)

Autobusa šoferis, kurš mani apdzina 10cm attālumā, to paskaidroja ar tekstu- Bet te taču ir tik plata ietve.
Kas ir savdabīgs paskaidrojums tam, kāpēc bija jāveic manevrs, kas apdraudēja kāda dzīvību:"Man nepatīk, ka tu te brauc, tāpēc man vienalga, ka varu Tevi nogalināt vai savainot!" Pie kam- 50m pirms pieturas, kāpēc?!!!!
Es esmu ļoti stabils braucējs but god knows es sabijos un noraustījos, tas varēja beigties ļoti bēdīgi. Vienīgā doma gan bija- bļā, man darba dators somā!!!!

Comments

Posted by: cukursēne ([info]saccharomyces)
Posted at: September 16th, 2020, 11:45 am

pizģec preteklis, kaut viņam burkāns nokristu

Posted by: ((Anonymous))
Posted at: September 16th, 2020, 12:53 pm

Ja tur bija tikai ietve, nevis veloceliņš, Tu varēji viņam pateikt, ka CSN tev uzliek par pienākumu braukt pa brauktuvi, savukārt viņa pienākums jebkurā gadījumā ir neapdraudēt mazāk aizsargātus satiksmes dalībniekus.

Es gan šādās situācijās ne vienmēr cenšos kaut ko pateikt vadītājam, jo neredzu no tā lielu jēgu. Produktīvāk šķiet informēt uzņēmumu, kurā viņš strādā - t.i., es zvanu uz Rīgas Satiksmes info tālruni un izsaku sūdzību (pagaidām nav gadījies, ka mani būtu nejauki apdzinis vai citādi apdraudējis cita pārvadātāja autobuss) un ceru, ka vadītājs, mazākais, paliks bez prēmijas tajā mēnesī.

https://likumi.lv/ta/id/274865-celu-satiksmes-noteikumi

200. Velosipēdu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai. Ja to nav vai tie ir attālināti no ceļa, velosipēdu vadītājiem atļauts:

200.1. braukt pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai. Tālāk uz brauktuves atļauts izbraukt šādos gadījumos:

(..)
200.3. braukt pa ietvi, ja braukšana pa brauktuvi, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, ceļa un meteoroloģiskos apstākļus, nav iespējama, ir apgrūtināta vai bīstama. Braucot pa ietvi, velosipēdu vadītājiem jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji un, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu. Velosipēdu vadītāji nekādā veidā nedrīkst apdraudēt vai traucēt gājējus. Gājējiem, pārvietojoties pa ietvi, ir priekš­roka.


25. Transportlīdzekļa vadītājam ir šādi pienākumi:
(..)
25.3. darīt visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie (gājēji un velosipēdu vadītāji);

Posted by: vakardienas ([info]vakardiena)
Posted at: September 17th, 2020, 10:47 am

jā, to es arī teicu, uz ko turpināja teikt, ka ietve ir ļoti plata un brīva!

Posted by: iokaste ([info]iokaste)
Posted at: September 16th, 2020, 09:12 pm

vai tu uzrakstīji uz Rīgas satiksmi un policiju?

Posted by: vakardienas ([info]vakardiena)
Posted at: September 17th, 2020, 10:47 am

Posted by: iokaste ([info]iokaste)
Posted at: September 17th, 2020, 11:02 am

iespējams, ka tieši nulles pretreakcija veicina bardaku.

6 Read Comments reply