sajūtu cilvēks - [entries|archive|friends|userinfo]
sajūtu cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 4th, 2018|01:17 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Tās stundas, kad visi mājās guļ. No visām istabām skan aizmigusi elpa. Es taisu tēju un ēdu šokolādi. Tās nakts stundas ir mans zelts.
Bet rīti, rītiem ir paģiru garša. Katrs izrauts no miega skrien uz savu pusi. Katram jāiedod cibiņa, jāpamāj ar roku un jāpaliek. Miers, kad visi atkal mājās. Aiziet gulēt.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]shelly
Date:April 4th, 2018 - 01:25 am
(Link)
O jā...