sajūtu cilvēks [entries|archive|friends|userinfo]
sajūtu cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 11th, 2017|06:28 pm]
[Tags|, ]

Dēls: Mam, tētis man atļāva šodien paskatīties multenes, jo es šodien bērnudārzā negāzu podus. (smejamies) Jā, goda vārds, vispār nekādus podus negāzu.
linkpost comment

[Sep. 11th, 2017|12:24 pm]
[Tags|]

Laid savu putnus ārā no prāta.
link1 comment|post comment

[Sep. 1st, 2017|08:46 am]
[Tags|]

8:45
Tēvs aizvedis bērnu uz dārziņu, es esmu paēdusi brokastis, bet princese guļ!
(Nu lab, sāk knosīties).
linkpost comment

[Aug. 30th, 2017|04:18 pm]
[Tags|]

Viss normāli. visus izlasīju.
Viss pa vecam.
Bēbītis fantastisks. šito es katru dienu varētu teikt, tā kā nav ko.
Lielais arī smuks un foršs.
linkpost comment

[Aug. 17th, 2017|02:39 pm]
[Tags|]

Ak, jūs mani mīlulīši!

P.S. - tāds man noskaņojums, ja.
linkpost comment

[Aug. 17th, 2017|02:34 pm]
[Tags|]

Ir sievietes, kuras smaržu vietā izmanto Lenor.
Vakar redzēju reklāmu, ka tagad var nopirkt arī Lenor granulas - veļas līdzekļa smaka turēsies 12 nedēļas. Karoče tagad blūzes varēs nemazgāt 3 mēnešus.
Ekonomijai jābūt ekonomiskai, tā teikt.


(nē, es vienkārši apkritu augšpēdus, kad diskusijā par veļas līdzekļiem jaundzimušajiem viena iekomentēja "es uz tiem eko neuzķeros, jo viņi nesmaržo kā Lenor".)
link4 comments|post comment

[Jul. 22nd, 2017|11:06 am]
[Tags|, ]

Lavendera kādu laiciņu atpakaļ cibā uzdeva jautājumu, kaut ko apmēram no sērijas " ja tev 20 gadus atpakaļ būtu bijis šis dienas prāts, ko tu sev teiktu?"
Toreiz neko neiekomentēju, bet atbilde man pašai priekš sevis nesen atnāca, bezgala banāla - "atslābsti un izbaudi. Jo pienāks diena, kad rokās būs apkakājies zīdainis, no tualetes bļaus otrs (nezīdainis) - "mam, es pakakāju!", no virtuves skanēs - "kas šodien vakariņās?" un telefonā džinkstēs ziņas.

Tikai nepārprotiet - dzīve ar kakājošiem bērniem un izsalkušu dzīvesbiedru ir brīnišķīga, vienkārši tas bija tik stulbi savus brīvos gadus ciest bailēs, ka tā nekad nebūs, tā vietā, lai tos izbaudītu.
link2 comments|post comment

kukū. [Jul. 14th, 2017|11:24 am]
[Tags|]

Mums ar meitu ir noruna, ka dāmas nekakā. Nu vismaz biksēs nekakā.
Mēs tikai vēl neesam noķērušas to draņķi, kas viņai katru dienu biksēs savu kaku ieliek.
link2 comments|post comment

[Jun. 26th, 2017|01:46 pm]
[Tags|]

Esmu ar galvu ienirusi jaunās idejās. Bet, ja nu nevienam nepatiks - valkšāu pati.
Vakar tiiik labu triko oversize kleitu/tuniku uzšuvu, bet nav kur jēgā sabildēt, lai atrādītu. (vienkārši, lai palielītos, neesmu droša, ka gribu pārdot, jo pašai tik ļooti patīk. Un draudzene ar uz viņu "aci uzlikusi").
It kā runāšu fotogrāfi, bet nevaru izdomāt kā atrisināt jautājumu ar audumiem. nav jau kā ar tillu, piedāvā tik dažādas krāsas. Bet te krāsas, faktūras, sastāvi un raksti. Šis man vēl galvā jāsakārto.
Bet pagaidām ļauju sev realizēties, izlietoju gadiem uzkrātos audumus.
link8 comments|post comment

[Jun. 22nd, 2017|05:32 pm]
[Tags|]

Pirmdien nodomāju, ka būs jāstāsta dakterei, ka nemāk šitas bērns vēl velties un otrdien R pēkšņi atvērās visas velšanās čakras - tiklīdz tika lielajā gultā, tā pati sāka cīnīties (stenot un pūšot), lai apveltos. Pēc stundas mokām sanāca ar! Tagad jau trešo dienu - kā gultā, tā sākas trakā tirināšanās, lai apveltos. Pa dienu vairākas reizes jau sanāk. vakar bija tā noņēmusies, ka tāpat uz vēdera arī aizmiga - ar muti un degunu segā. Spec neko nedarīju, bet vēroju, ko darīs, kad gaisa sāks pietrūkt - viss ok, strauji parāva galvu uz augšu un pagrieza uz sānu, šņāca tālāk.
linkpost comment

[Jun. 15th, 2017|01:17 pm]
[Tags|]

R ar gūžām viss kārtībā.
linkpost comment

[Jun. 1st, 2017|04:04 pm]
[Tags|]

Āh, nupat pabeidzu iesniegt gada deklarācijas par savu uzņēmējdarbību (nu labi, tās paspēju vakar līdz pusnaktij), būtu zinājusi, ka tik vienkārši, būtu savlaicīgāk izdarījusi.
šodien pievienoju labojumu ar lūgumu samazināt IIN avansa summu, pamatojoties uz bērnkopību un ierobežotu darba laiku.
Un vēl atzinos, ka pagāšgad esmu vienu mēnesi pārkāpusi minimālo VSAOI summu un tikai tagad to pamanīju. Teica, ka būs soda procenti. ceru, ka nebūs tas cipars tagad dubultā.
link3 comments|post comment

[Jun. 1st, 2017|10:56 am]
EDS uzkāries?
man ir kādi 100 skenējami un ielādējami čeki. bāc.
"šausmīgi gribu samaksāt valstij nodokļus"
link9 comments|post comment

[May. 20th, 2017|11:11 pm]
[Tags|, ]

Dēls zoodārzā: man ir karte, es te esmu pats galvenais, nāciet man līdzi.
linkpost comment

[May. 18th, 2017|11:48 pm]
[Tags|]

Kad sapnis pienāk tik tuvu klāt, ka reizēm paliek bail. Bet brīžiem uznāk tādi laimes/gaidu uzplūdi.
link

[May. 16th, 2017|10:48 am]
[Tags|]

Vienmēr ir vērts mēģināt pat to, kas šķiet, ka nav tavs. var gadīties ar to saslimt.

Rudenī pārliecināju sevi nopirkt snīkerus (sneakers) - liels vēders, bieza jaka un glaunie garie zābaki negāja ciet ikros. Ilgi lauzos spoguļa priekšā, beigās nopirku, jo baigi jau nu vajadzēja ar kaut ko uz bodi lāčot.
Un tagad esmu slima ar viņiem. Nu jau ir 4 pāri un gribu vēl un vēl. Visās iespējamās krāsās un rakstos. Kā dažas sapņo par kurpju skapi, es nupat sāku sapņot par snīkeru skapi :D
link3 comments|post comment

[Apr. 21st, 2017|05:09 pm]
[Tags|]

Bet par patīkamo - Drogas sakarā ar tuvojošos dzimšanas dienu dāvina bezmaksas make up. Un šo es laikam pat izmantošu.
Jāizvēlas tik laiks un diena.
link2 comments|post comment

[Apr. 19th, 2017|01:46 pm]
[Tags|]

"Ja kāds man jau­tā, kā­pēc vi­si vī­rie­ši ir tā­di, ma­na at­bil­de ir: “Kā­pēc vī­rie­ši, ku­rus jūs iz­vē­la­ties, ir tā­di?” Freids ru­nā par ko tā­du, ko viņš dē­vē par ob­li­gā­tu at­kār­to­ša­nos. Tas ir mo­de­lis, kad cil­vēks iesais­tās vie­nā un ta­jā pa­šā sek­su­ā­la­jā psi­ho­drā­mā vēl un vēl­reiz, ar da­žā­diem cil­vē­kiem, ku­riem tiek pie­šķir­tas tās pa­šas ne­mai­nī­gās lo­mas. Zem­ap­zi­ņas un pat ap­zi­ņas lī­me­nī vi­ņi cer pār­rak­stīt iz­nā­ku­mu, uz­la­bot to, kas ag­rāk nogā­jis grei­zi. To­mēr ne­iz­bē­ga­mi tās pa­šas kļū­das un trū­ku­mi, ku­rus vi­ņi pa­ši ie­nes at­tie­cī­bās, tās iz­pos­ta tie­ši tā­dā pa­šā veidā."*

*Mikimoto pērles
link2 comments|post comment

[Apr. 19th, 2017|12:03 pm]
[Tags|]

Šodien 11tos zvirbuļi baseinā* pa ledu lēkāja.
Vispār uz baseinu katru dienu "nāk" vārna mazgāties un savu paiku skalot -beigtas zivteles, kaulus utt. Ko nu pa miskastēm atrod. Reizēm viņa to paiku pie baseina vai baseinā arī pamet (nez kāpēc). Nu un vakar, skatoties pa logu, redzu - liela brūna žurka paķērusi kaut ko no vārnas pamestā (kaut ko diezgan palielu) aizlec pāri zālienam un pazūd aiz mājas stūra.
Kino beidzās.

*dekoratīvais baseiniņš
link1 comment|post comment

Bērnu lietas [Apr. 9th, 2017|07:41 pm]
[Tags|]

Nopirku Ergosomu -Ergobaby Adapt. Sajūsma. Biju 2 veikalos, izlaikoju kādas 6 dažādas somas, bet caur internetu sajustā pievilkšana uz Adapt apstiprinājās arī dzīvē. Paveicās arī veikalā satikt Aiju Apsīti, viña apstiprināja, ka tā ir labākā izvēle tik mazam bēbim.
(Lietotu neizdevās atrast laikam tāpēc, ka modelis salīdzinoši jauns).
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]