Sickbay of my imagination - [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 25th, 2020|12:55 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, , ]

Kā jau ierasts, pēc darba un vakariņām nolikos uz 10-20 minūšu powernapu. Piecēlos tikai no rīta. 11h uz dīvāna, apģērbts. Slims neesmu, baisākais pārgurums arī, šķita, ka nav. Dzerts nav veselas 5 (!) dienas. Nez, kas korpusam uznāca.
linkiestādi koku

Comments:
[User Picture]
From:[info]sirena
Date:March 25th, 2020 - 09:57 pm
(Link)
Restarts