Sickbay of my imagination - Aļģirtas, Aļģirtas! [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aļģirtas, Aļģirtas! [Apr. 17th, 2019|10:04 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Vakar nolūrēju Kriminālās ekselences fondu. Rēcīgs gabals. Tikai skaņa besīga, brīžiem nevarēja saprast, ko runā
linkiestādi koku

Comments:
[User Picture]
From:[info]khosmos
Date:April 30th, 2019 - 03:05 pm
(Link)
vajag iemācīties pa latviski un tad iet uz kino