Sickbay of my imagination - Oppenhaimers bija dirsa [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oppenhaimers bija dirsa [Apr. 4th, 2019|09:58 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Viņa citātas dēļ izlasīju Gītu. Tur tādas citātas nebija. Vaļīgs pārfrāzējums. Ļoti vaļīgs
linkiestādi koku

Comments:
[User Picture]
From:[info]khosmos
Date:April 30th, 2019 - 03:06 pm
(Link)
"citāts" ir vīriešu dzimtes vārds