15 August 2016 @ 07:15 pm
Engelss un kā kļūt par ideālistu?  
Kad klausos marasmātiskus tekstus par garīgumu u.tml.:
"Bet idealisms viņam [t.i., filistram ] nozīmē ticību tikumībai, mīlestību uz visu cilvēci un vispār ticību "labākai pasaulei", ar kuru viņš plātās citu priekšā, bet kurai viņš pats sāk ticēt varbūt tikai tad, kad viņam no paģirām sāp galva vai kad viņš bankrotējis, vārdu sakot, kad viņam jāpārdzīvo savu parasto "materialistisko" pārmērību nepatīkamās sekas."
(Engelss Frīdrihs, Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals. - Markss&Engelss Darbu izlase II sēj., LVI, 1950, 353.lpp.)
 
 
( Post a new comment )
ctulhu[info]ctulhu on February 28th, 2017 - 10:53 pm
Droši vien nav labi juaukt garīgumu ar ideālismu, 2 lielas atšķirības. Precīzāk, ja ar ``ideālismu`` saprotam optimistiskus plānus nevis to, kas ir pretējs materiālismam.
(Reply) (Link)